ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Η Elcora είναι μία από τις πιο πρωτοποριακές και επιτυχημένες εταιρείες κατασκευής και προμήθειας ηλιακών θερμικών συστημάτων.

Συνεχής έρευνα και πρόοδος, καθώς και ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών στα σχέδια και στις διαδικασίες παραγωγής, επιβεβαιώνουν ότι τα συστήματα Elcora είναι άριστης ποιότητας και ότι συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα και εξελίξεις.

Ενώ αποστολή της εταιρείας είναι η δημιουργία ενέργειας αξιοποιώντας τη φύση, το όραμά της είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός καθαρότερου περιβάλλοντος.