ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PASSIVE SYSTEMS

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στα παθητικά συστήματα, η δεξαμενή αποθήκευσης είναι συνδεδεμένη με τους επίπεδους θερμικούς συλλέκτες.

Το σύστημα κανονικά στερεώνεται πάνω στη στέγη, αλλά μπορεί και να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε άλλη σταθερή, βολική και σωστά προσανατολισμένη επιφάνεια, η οποία να έχει μέγιστη έκθεση στον ήλιο. Το σύστημα λειτουργεί βάσει της αρχής του θερμοσίφωνα, όπου οι συλλέκτες επικαλυμμένοι με μια ειδική επιφάνεια απορροφούν τις ακτίνες του ήλιου θερμαίνοντας το νερό. Καθώς το νερό θερμαίνεται, ανεβαίνει στην κορυφή του συλλέκτη και μέσα στη δεξαμενή εκτοπίζοντας το κρύο νερό, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται στο κάτω μέρος του συλλέκτη σε μια συνεχόμενη διαδικασία.

  • Όλα τα συστήματα χρησιμοποιούν και μία συμπληρωματική πηγή θερμότητας όπως ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο για τις περιπτώσεις όπου οι ουρανοί είναι νεφελώδεις, με μειωμένη ηλιακή διαπερατότητα.