ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα ενεργητικά συστήματα λειτουργούν και αυτά βάσει της αρχής του θερμοσίφωνα, μόνο που η δεξαμενή αποθήκευσης βρίσκεται μακριά από τους συλλέκτες. Το κύριο πλεονέκτημά τους είναι ότι η δεξαμενή μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα χώρο έτσι ώστε να μην είναι ορατή, και μάλιστα να επιλεγεί μια μονωμένη τοποθεσία όπου θα μειώνει την απώλεια θερμότητας και θα βελτιώνει την αποδοτικότητα του συστήματος.

Τα ενεργητικά συστήματα είναι τα πιο δημοφιλή ηλιακά θερμικά συστήματα

Το ενεργητικό σύστημα χρειάζεται μια αντλία και ένα διαφορικό θερμοστάτη για να παίρνει το κρύο νερό από τη δεξαμενή στους συλλέκτες ώστε να μπορεί να θερμανθεί. Είναι λίγο πιο ακριβό ως προς την τοποθέτηση εξαιτίας της πολυπλοκότητάς του. Ωστόσο, η διαφορά τιμής αντισταθμίζεται από την αισθητική, αφού μόνο οι συλλέκτες είναι ορατοί καθιστώντας τα συστήματα αυτά τα πιο δημοφιλή από τα ηλιακά θερμικά συστήματα.

  • Όλα τα συστήματα χρησιμοποιούν και μία συμπληρωματική πηγή θερμότητας όπως ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο για τις περιπτώσεις όπου οι ουρανοί είναι νεφελώδεις, με μειωμένη ηλιακή διαπερατότητα.