ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ COMBI

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ COMBI

Το σύστημα combi είναι μια προέκταση του ενεργητικού συστήματος, το οποίο επίσης αποτελείται από θερμικούς συλλέκτες οι οποίοι τοποθετούνται στην οροφή και από τη δεξαμενή αποθήκευσης που τοποθετείται μακριά από αυτούς. Στο σύστημα αυτό η δεξαμενή χωρίζεται σε τμήματα βάσει των εναλλακτών θερμότητας.

Με τη χρήση εξελιγμένης αντλίας και διαφορικού θερμοστάτη, το ζεστό νερό διατίθεται για τις ανάγκες του νοικοκυριού, αλλά και για άλλες απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα για θέρμανση πισίνας ή για τις ανάγκες κεντρικής θέρμανσης.

  • Όλα τα συστήματα χρησιμοποιούν και μία συμπληρωματική πηγή θερμότητας όπως ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο για τις περιπτώσεις όπου οι ουρανοί είναι νεφελώδεις, με μειωμένη ηλιακή διαπερατότητα.