ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΟΡΑΜΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΟΡΑΜΑ

Η αποστολή της εταιρείας είναι να συμβάλει στη βελτίωση και προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος, με την αξιοποίηση οικονομικών, καθαρών, ασφαλών και αξιόπιστων ηλιακών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η αποστολή της εταιρείας είναι να συμβάλει στη βελτίωση και προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος αξιοποιώντας τη φύση,

Στοχεύοντας σε αυτό, η Elcora είναι αφοσιωμένη στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της, προσφέροντας παράλληλα εξαιρετική ποιότητα, σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων της.

Όραμά της είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός καθαρότερου περιβάλλοντος.