Η Elcora Ltd έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες κατασκευής και προμήθειας ηλιακών θερμικών συστημάτων στην Κύπρο.

Σήμερα, στις σύγχρονες παραγωγικές της εγκαταστάσεις στη Λεμεσό, η Elcora σχεδιάζει και κατασκευάζει μια σειρά από υψηλής ποιότητας ηλιακά θερμικά συστήματα, ηλιακούς θερμικούς συλλέκτες, κυλίνδρους και δεξαμενές ζεστού νερού. Η εταιρεία ελέγχοντας την παραγωγική διαδικασία, ενσωματώνει αυτομάτως τις πιο πρόσφατες καινοτομίες στα σχέδια και στις μεθόδους παραγωγής της, προσφέροντας πάντοτε προϊόντα που αξιοποιούν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες.

Συνεχής επένδυση σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές και σε μηχανήματα παραγωγής καθιστούν την εταιρεία ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Πρόσφατα, άρχισε την κατασκευή συστημάτων combi, τα οποία είναι συνδυασμένα ηλιακά θερμικά συστήματα όπου μέσω της χρήσης εναλλακτών θερμότητας προσφέρουν συνεχή έλεγχο της θερμοκρασίας για οικιακές και εμπορικές χρήσεις. Η εταιρεία έχει επίσης δρομολογήσει την είσοδό της στα συναρπαστικά πεδία των επόμενης γενεάς ηλιακών και εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων γεωθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων (pv).

Η Elcora Ltd κατασκευάζει και τοποθετεί ηλιακά θερμικά συστήματα υψηλής ποιότητας στην Κύπρο εδώ και 35 χρόνια. Ο ιδρυτής της, Κώστας Νικολάου, εγκαθιστούσε συστήματα από το 1959 όταν ακόμα η παροχή ζεστού νερού από το ηλιακό ήταν σε εμβρυακή μορφή και τα συστήματα πρωτογενή και στοιχειώδη. Με την πάροδο του χρόνου, γίνονταν όλο και πιο προφανές στον Κώστα ότι το μέλλον της δύναμης του ήλιου ως πηγή δωρεάν ενέργειας κατείχε τεράστιες δυνατότητες. Έτσι το 1979, ο ίδιος και η σύζυγός του Έλλη, ξεκίνησαν τη δική τους επιχείρηση κατασκευής και εγκατάστασης συστημάτων για την αγορά της Κύπρου.

Παραμένοντας οικογενειακή επιχείρηση, η Elcora διατηρεί την ισχυρή της δέσμευση στα περιβαλλοντικά θέματα και στις λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με τη νέα γενιά στα ηνία, η εταιρεία εξακολουθεί να διακατέχεται από ένα κλίμα ενθουσιασμού. Όλοι προσβλέπουν με σιγουριά στο μέλλον, υιοθετώντας μια πρωτοποριακή και άκρως επαγγελματική προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα.

Αποστολή & Όραμα

Η αποστολή της εταιρείας είναι να συμβάλει στη βελτίωση και προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος, με την αξιοποίηση οικονομικών, καθαρών, ασφαλών και αξιόπιστων ηλιακών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στοχεύοντας σε αυτό, η Elcora είναι αφοσιωμένη στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της, προσφέροντας παράλληλα εξαιρετική ποιότητα, σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων της.

Όραμά της είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός καθαρότερου περιβάλλοντος.

Ποιότητα & Πιστοποιήσεις

Στην Elcora η ποιότητα θεωρείται υψίστης σημασίας. Στην πραγματικότητα, η ποιότητα είναι αυτό που τη διαφοροποιεί. Η δέσμευσή της εταιρείας για υπεροχή είναι εμφανής σε κάθε στάδιο της διαδικασίας – από το σχεδιασμό, την παραγωγή, στην τελική εγκατάσταση και στην συντήρηση μετά την πώληση.

Μόνο τα πιο αξιόπιστα και εγκεκριμένα υλικά χρησιμοποιούνται, ενώ η ποιότητα δεν διακυβεύεται ποτέ προς απόκτηση πλεονεκτήματος τιμής. Οι πελάτες της εταιρείας μπορούν να είναι απολύτως βέβαιοι ότι όταν αγοράζουν ένα προϊόν Elcora παίρνουν ένα υπερσύγχρονο, ανθεκτικό και αποδοτικό σύστημα, το καλύτερο ίσως που έχει να προσφέρει η αγορά.

Η εταιρεία για σκοπούς πιστοποίησης και διεξοδικών ελέγχων χρησιμοποιεί εργαστήρια σε Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο και είναι υπερήφανη που τα προϊόντα Elcora φέρουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα λογότυπα Solar Keymark και CE ως εγγυήσεις ποιότητας. Η διοίκηση της εταιρείας και οι διαδικασίες παραγωγής και εγκατάστασης είναι πολύ οργανωμένες και αποτελεσματικές και έχουν διαπιστευτεί με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

Τα συστήματα Elcora είναι άριστης ποιότητας και συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα και εξελίξεις.

Πιστοποιητικά

Οργανισμοί Πιστοποίησης

Εργαστήρια Δοκιμών

Κοινωνική & Περιβαλλοντική ευθύνη

Η Elcora αναλαμβάνει πλήρως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τις ευθύνες. Αυτό αποδεικνύεται από την τήρηση μιας σειράς κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Αυτά είναι:

  • Ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων της με αξιολόγηση των ενεργειών της και με τη διεξαγωγή αποτελεσματικών διαδικασιών παραγωγής.
  • Δέσμευση στην ανακύκλωση.
  • Χρήση εξαρτημάτων τα οποία ελαχιστοποιούν την εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων. κατά τη διαδικασία παραγωγής και διανομής.
  • Ελαχιστοποίηση τοξικών εκπομπών με τη χρήση κατάλληλων οχημάτων.
  • Τήρηση ή και υπερκάλυψη όλων των περιβαλλοντικών νομοθεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.
  • Ενθάρρυνση των πελατών και προμηθευτών της εταιρείας υπέρ της υιοθέτησης παρόμοιας φιλοσοφίας.

Άνθρωποι που Νοιάζονται

Η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται άμεσα στις προσπάθειες των ικανών και αφοσιωμένων μελών του προσωπικού της. Ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας είναι δυναμικός και σχετικά καινούριος, και προσελκύει ανθρώπους που είναι ενθουσιώδεις με το περιβάλλον και που θέλουν να συμβάλουν στην προστασία του.Η ομάδα της Elcora, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο σχεδιασμό, στην παραγωγή και στην εγκατάσταση συστημάτων και προϊόντων που κάνουν τη διαφορά.

Πέρα από τα εξελιγμένα σχέδια και εξοπλισμό παραγωγής που χρησιμοποιεί η εταιρεία, το τεχνικό προσωπικό της είναι αποδοτικό και άρτια εκπαιδευμένο και συμμετέχει τακτικά σε σεμινάρια που επικεντρώνονται στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, η Elcora είναι πάντοτε εις θέση να ανταποκρίνεται σε αυστηρές προθεσμίες και στα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας.